Font Size

Text Size
การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน

การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน

# Item title Created Hits
1 ขอเวทีคนปลายด้ามขวาน..เล่าบ้าง วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:25 น. 152
2 ตุ้มโฮม บุญผะเหวด บ้านศรีสำราญ ใช้ “ราก”ชุมชนลดความขัดแย้ง วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 21:25 น. 339
3 แหวกกระแสเกษตรสมัยใหม่ ‘ร.ร.ชาวนา’ ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน วันพุธที่ 16 มีนาคม 2011 เวลา 21:50 น. 916
4 ชีวิต เครือข่าย และสายน้ำ ตามไปดูกลุ่มคน 'อาสา' แห่งลุ่มน้ำตรัง วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:39 น. 731
5 อบต.ศรีสำราญ เพาะ"ปัญญา"ลบสี-ลดขัดแย้ง วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011 เวลา 19:23 น. 730
6 ได้เวลาปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติ “เสียงสะท้อนจากชุมชนต้นทาง” วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2010 เวลา 18:04 น. 602
7 ตามรอยเศรษฐกิจพอเีพียง "คนปิดทองหลังพระ" วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 14:40 น. 915
8 บริหารวิกฤติด้วยปัญญา: ถอดบทเรียน 3 วัน 3 คืน อุทกภัยเทศบาลตำบลปริก วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:00 น. 937
9 ธรรมศาสตร์ทำนา…. จากแปลงนาสู่บ้านดิน ต่อยอดความเข้าใจหัวอก ‘กรรมกร’ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:06 น. 1127
10 เลียบ"ค่ายดอนมะจ่าง" ผนึกภูมิปัญญา "นศ.-ชาวบ้าน" เพิ่มตลาดผ้าทอมือ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:05 น. 790
11 "ไล่รื้อที่"ชุมชน ตีแผ่ความเจ็บช้ำรัฐรังแกประชาชนด้วยคำว่า"พัฒนา" วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:11 น. 1048
12 ยกระดับ...การกระจายอำนาจ สู่ "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสมรรถนะ" วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 16:48 น. 2230
13 ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ “เยียวยา” แบบไม่เลือกข้าง-เลือกสี (แดง) วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 23:39 น. 1210
14 หลังวิบัติย่อมมี "โอกาส" ให้ "ท้องถิ่น"แก้ปมไม่เป็นธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:18 น. 1142
15 ระดมสมองภาษาสถาปนิก (ไทย) ร่วมฝ่าวิกฤต สร้างบ้านแปงเมือง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:43 น. 1526
16 ปฏิรูปประเทศ รัฐเปิด “ช่องทางด่วน” แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:30 น. 1529
17 ผู้นำศาสนา “อิสลาม คาทอลิก พุทธ” เตือนสติสังคมไทย วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2010 เวลา 00:35 น. 1840
18 “แกะรอย”บทบัญญัติท้องถิ่นฉบับแรก ผลงานชุมชน “ท่าศาลา” วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:27 น. 1773
19 สวัสดิการชุมชน- เศรษฐศาสตร์ฐานรากของชาวบ้าน วันพุธที่ 20 มกราคม 2010 เวลา 15:44 น. 2751
20 'แผนชีวิตชุมชน' ลายแทงกำหนดอนาคตของชุมชน วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2009 เวลา 21:01 น. 1532

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน
ยืมเงิน