รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
11120 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด(11120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
2. ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
3. ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
4. ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
5. ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
6. ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
7. ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
8. ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
9. ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
10. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
11. ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
12. ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120

ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 5 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11121 ไปรษณีย์ห้าแยกปากเกร็ด 95/1 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ติวานนท์ (เมืองทอง) 32/50 หมู่ 5 อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ปากเกร็ด บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท.ราชพฤกษ์ 3 สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ราชพฤกษ์ 3 เลขที่ 15/24 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
- เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ศูนย์บริการภาครัฐฯ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ (ปากเกร็ด) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ (ปากเกร็ด) บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ Challenger 3 95 หมู่ 9 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ชั้น 1 อิมแพ็คเมืองทองธานี บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด