รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40210 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
40240 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
40210 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ(40210) และ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง(40240) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
2. ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
3. ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
4. ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
5. ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
6. ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
7. ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
8. ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
9. ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
10. ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210