รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONTHABURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
359/1 ถนนสามัคคี อาคารเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส หมู่บ้านนิชดาธานี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 580 0508, 02 589 9084, 02 591 7903
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
11000 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี,และตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี