รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG BUA THONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
48/1 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 571 2259, 02 571 2154, 02 926 7480, 02 191 6877, 02 191 6878
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 20.00
อังคาร 08.30 - 20.00
พุธ 08.30 - 20.00
พฤหัสบดี 08.30 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
11110 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
11110 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
11110 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
11110 ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,และตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี