รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG YAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
135/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 595 1426, 02 920 0388
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 19.00
อังคาร 08.30 - 19.00
พุธ 08.30 - 19.00
พฤหัสบดี 08.30 - 19.00
ศุกร์ 08.30 - 19.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
11140 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี,และตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี