รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PATHUM THANI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
223/1 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 581 4125 , 02 581 5562 , 02 581 6017
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 20.00
อังคาร 08.30 - 20.00
พุธ 08.30 - 20.00
พฤหัสบดี 08.30 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 20.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12000 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 14 ตำบล ได้แก่ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,และตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี