รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THANYABURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
137 หมู่ 2 ปากคลองหก ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 577 1786, 02 577 2907
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 20.00
อังคาร 08.30 - 20.00
พุธ 08.30 - 20.00
พฤหัสบดี 08.30 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12110 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,และตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี