รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง รหัสไปรษณีย์ 12120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG LUANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
58/2 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 516 8383, 02 516 8387, 02 516 9046, 02 516 9772
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG LUANG POST OFFICE BRANCH 1
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
58 หมู่ 9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 524 5061
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12120 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี,ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี,ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี,และตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี