รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RANG SIT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
161 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 523 3835, 02 523 3837, 02 523 7102, 02 531 3961
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 20.00
อังคาร 08.30 - 20.00
พุธ 08.30 - 20.00
พฤหัสบดี 08.30 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12130 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
12130 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12130 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,และตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี