รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG SUEA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
9 หมู่ 5 ถนนคลองสิบ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 549 1057
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12170 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
12170 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,และตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี