รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SI RACHA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
7/1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 311 202
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20110 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
20110 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี หมู่ 2-4,6-9
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,และตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี