รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG SAEN POST OFFICE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
65 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 381 040
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20130 บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 7-8
20130 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 4-5
20130 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,และตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี