รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG LAMUNG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
290 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 428 225
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20150 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
20150 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี
20150 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
20150 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
20150 โป่ง บางละมุง ชลบุรี
20150 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
20150 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
20150 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี,ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี,ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี,ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี,ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี,และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี