รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHAN THONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1/12 หมู่ 7 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 451 119
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20160 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี
20160 โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี
20160 บางนาง พานทอง ชลบุรี
20160 บางหัก พานทอง ชลบุรี
20160 พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
20160 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี
20160 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
20160 หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,และตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี