รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN BUENG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
331 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 443 689
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20170 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
20170 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,และตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี