รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20182
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SATTAHIP NAVAL BASE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2278 หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 438 734
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20182
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20182
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20182 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 1 ตำบล ได้แก่ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,