รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG YAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
563 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 219 201
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20190 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี,ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี,และตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี