รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
HUA KUNGCHAE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
204 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 201 027
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20220 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
20220 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี
20220 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,และตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี