รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
AO UDOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
215/8 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 352 055
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20230 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
20230 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 บึง ศรีราชา ชลบุรี
20230 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี หมู่ 1,5,10-11
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,และตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี