รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA BUNMI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
5 หมู่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 209 504
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20240 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี หมู่ 4-5, 8-11, 14-15
20240 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี หมู่ 4-6, 10-11
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี,ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี,ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,และตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี