รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAKHON NAYOK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
ข 1-248/11 ถนนไชยพันธ์ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
หมายเลขโทรศัพท์ :
037 315 523
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
26000 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26000 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
26000 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก
26000 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
26000 บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
26000 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก หมู่ 2-12, 14-17
26000 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
26000 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26000 สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 13 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,และตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก