รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รหัสไปรษณีย์ 26001
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY SCHOOL POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
อาคารศูนย์สหกรณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
หมายเลขโทรศัพท์ :
037 393 059
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รหัสไปรษณีย์ 26001
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รหัสไปรษณีย์ 26001
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
26001 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก หมู่ 1, 13
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 1 ตำบล ได้แก่ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,