รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHON KAEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
153/8 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 271 193
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40000 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ทั้งตำบลยกเว้น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40000 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 16 ตำบล ได้แก่ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น