รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN PHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
230 หมู่ 2 ถนนราษฎร์ธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 272 560
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40110 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น
40110 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
40110 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
40110 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น
40110 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น
40110 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
40110 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 19 ตำบล ได้แก่ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น,ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น