รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MANCHA KHIRI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
442 หมู่ 13 ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 289 245
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40160 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
40160 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น,ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น,ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น,ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น