รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHONNABOT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
153/6 หมู่ 4 ถนนศรีบุญเรือง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 311 022
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40180 กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
40180 ชนบท ชนบท ขอนแก่น
40180 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
40180 บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
40180 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
40180 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
40180 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
40180 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น,ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น,ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น,ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น,และตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น