รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG SONG HONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
642 หมู่ 16 ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 491 141
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40190 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น