รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG RUEA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
242 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 294 009
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หนองเรือ รหัสไปรษณีย์ 40210
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40210 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
40210 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
40210 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
40210 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น