รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
DON MONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
241 หมู่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 299 206
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40240 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
40240 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,และตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น