รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
UBOLRATANA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
110 หมู่ 4 ถนนอุบลรัตน์-ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 446 107
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40250 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 นาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น,และตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น