รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAO SUAN KWANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
179 หมู่ 11 ถนนพิทักษ์ประชา ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 449 122
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,และตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น