รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHRA YUEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
199 หมู่ 1 ถนนขอนแก่น-มัญจาคีรี ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 266 081
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40320 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
40320 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
40320 พระบุ พระยืน ขอนแก่น
40320 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
40320 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น