รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WAENG YAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
227 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40330 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น,และตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น