รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PUEAI NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
25 หมู่ 1 ถนนโนนเมืองพัฒนา ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 494 052
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40340 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น,และตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น