รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHU PHA MAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
189 หมู่ 6 ถนนหนองเขียด-วังสวาป ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 396 032
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40350 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น,และตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น