รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KAMPHAENG PHET POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
333 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 711 030
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 09.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 09.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62000 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 17 ตำบล ได้แก่ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร