รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHRAN KRATAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
21 หมู่ 4 ถนนประเวสไพรวัน ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 761 371
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62110 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร