รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHANU WORALAKSABURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
14/1 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 779 249
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62130 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร