รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SALOK BAT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1680 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 771 498
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62140 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร