รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง รหัสไปรษณีย์ 62160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PAK DONG
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 796 100
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปากดง รหัสไปรษณีย์ 62160
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ปากดง รหัสไปรษณีย์ 62160
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62160 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62160 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร