รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG LAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
363/13 หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 735 048
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62180 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
62180 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
62180 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร
62180 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร