รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THUNG SAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 732 025
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62190 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร