รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG PHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
262 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 781 630
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67140 กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์