รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHON DAEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
183/1 หมู่ 4 ถนนชมฐีระเวช ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 761 215
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67150 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์