รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BUENG SAM PHAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
218 หมู่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 731 280
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67160 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์