รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
DONG KHU POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
919 หมู่ 1 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 769 215
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67190 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
67190 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
67190 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์