รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WANG CHOMPHU POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
612 หมู่ 3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 771 218
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67210 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์