รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NA CHALIANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
132 หมู่ 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 789 361
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67220 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์