รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WANG PONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
136 หมู่ 2 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 758 209
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67240 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์